Τηλέφωνο: 26510 78048 Email: [email protected]

Προφίλ

Ο σκοπός της εταιρίας

Όραμα & Αξίες

Η Κ. Κυριαζής ΑΤΕΕ ιδρύθηκε με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας τον Ιανουάριο του 2002 με έδρα τα Ιωάννινα.

Προϋπήρχε από το 1992 σαν μελετητική και από το 1994 σαν ατομική εργοληπτική και κατασκευαστική επιχείρηση του ιδρυτή της κ. Κων/νου Κυριαζή, σημερινού Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και κυρίου μετόχου της.

Η εταιρεία κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 2ης τάξης και αναλαμβάνει ιδιωτικά και δημόσια έργα, με εξειδίκευση στα μηχανολογικά έργα και τα έργα κλιματισμού.

Είναι αντιπρόσωπος της Εταιρίας AHI - Carrier Κλιματισμού ΑΕ, και εμπορεύεται μηχανήματα κλιματισμού Toshiba και Carrier.

Είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας 4Μ συστήματα Πληροφορικής ΑΕ που παράγει και εμπορεύεται προγράμματα πληροφορικής για μηχανικούς.

Κύριο γνώρισμα της εταιρείας είναι η εκτέλεση ποιοτικών έργων υψηλών προδιαγραφών

Σταθερό στόχο της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση και ενίσχυση των δύο κύριων χαρακτηριστικών που έχει αποκτήσει στον κατασκευαστικό τομέα, της αξιοπιστίας και της ποιότητας των έργων που παραδίδει και η επέκταση του αντικειμένου της σε παρεμφερείς και παράλληλες δραστηριότητες, όπως, παραγωγή ενέργειας, η ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτηρίων, η κατασκευή κτηρίων μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας κλπ.

Βασικό παράγοντα στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας αποτελεί το έμπειρο, άρτια ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ.