Τηλέφωνο: 26510 78048 Email: [email protected]

Προφίλ

Γενικά για την εταιρεία μας

Ποιοί είμαστε

Η εταιρεία μας είναι Ανώνυμη Κατασκευαστική Εταιρεία, ιδρυθείσα τον Ιανουάριο του 2002. Κατέχει πτυχίο Δευτέρας τάξεως στο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ (συμμετοχή σε έργα μέχρι 1,5 εκατομμυρίων ευρώ ανά κατηγορία), για έργα Οικοδομικά, Η/Μ, Υδραυλικά, Οδοποιίας, Βιομηχανικά, Ενεργειακά και Λιμενικά.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στελεχώνεται από τα παρακάτω μελή:
  • ένα Πολιτικό Μηχανικό
  • ένα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
  • ένα Τεχνολόγο Δομικών Έργων
  • ένα Τεχνολόγο Μηχανολόγο
  • Τεχνολόγο Ηλεκτρολόγο
  • μια υπάλληλο γραφείου

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αντιπροσωπεύει στην Περιοχή τις εταιρείες:
«AHI Carrier Νότιας Ανατολικής Ευρώπης ΑΕ» για προϊόντα κλιματισμού ψύξης – θέρμανσης. «4Μ ΑΕ» Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία στοχεύει τόσο στα ιδιωτικά όσο και στα δημόσια έργα. Άμεση προτεραιότητα μας είναι η πιστοποίηση μας κατά ISO 9001 έτσι ώστε η υπηρεσία που προσφέρουμε να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον πελάτη μας. Με την βεβαίωση της παροχής των καλύτερων υπηρεσιών μας.