Τηλέφωνο: 26510 78048 Email: [email protected]

Υπηρεσίες

Θέρμανση

Τελικά, τι μας κοστίζει λιγότερο;

Μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Τα τελευταία δύο χρόνια έντονη είναι η συζήτηση στη χώρα μας γύρω από νέα συστήματα παραγωγής θερμότητας που θα μας ζεστάνουν άμεσα και θα έχουν μικρό κόστος λειτουργίας. Το χειμώνα που μας πέρασε είδαμε και ακούσαμε πολλά με όλους τους γνωστούς και φίλους να έχουν γίνει ειδικοί στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Έτσι λοιπόν, περάσαμε από τους παραδοσιακούς λέβητες πετρελαίου, στους λέβητες βιομάζας όπως είναι οι λέβητες ξύλου και pellet, γνωρίσαμε τα ενεργειακά τζάκια και μάθαμε για τις αντλίες θερμότητας.

Όλα αυτά μας μπέρδεψαν και γι’ αυτό ήρθε η μελέτη του Εργαστηρίου Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων να ξεκαθαρίσει την εικόνα όσον αφορά στην αναζήτηση εναλλακτικής πηγής θέρμανσης με χαμηλότερο κόστος χρήσης από αυτή του πετρελαίου.

Η μελέτη ανακοινώθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2013 και είναι βασισμένη σε συγκεκριμένες παραδοχές (κόστος ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, πετρελαίου κλπ.) και συγκρίνει τις διάφορες τεχνολογίες θέρμανσης, σε κόστος θερμικής ενέργειας και σε βαθμό απόδοσης με αντίστοιχα μεγέθη ενός συνήθους λέβητα πετρελαίου. Ποιες είναι λοιπόν οι φθηνότερες και ποιες οι ακριβότερες πηγές θερμότητας;

Στο πρώτο μέρος της μελέτης παρουσιάζεται το κόστος ωφέλιμης θερμικής ενέργειας ανά είδος θερμικής πηγής (€/kWhth). Στη συνέχεια, προστίθεται η φορολόγηση και οι επιπλέον επιβαρύνσεις ανάλογα με το είδος του καυσίμου ή την χρησιμοποιούμενη ηλεκτρική ενέργεια και έτσι προκύπτει η συνολική τιμή κόστους ωφέλιμης θερμικής ενέργειας. Στο δεύτερο μέρος συγκρίνεται το συνολικό κόστος της θερμικής ενέργειας των διαφόρων ειδών θερμικού συγκροτήματος μ’ έναν λέβητα πετρελαίου (τιμή πετρελαίου 1,285€/lt).

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι την οικονομικότερη θέρμανση προσφέρουν οι αντλίες θερμότητας, κατηγορία στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τα κλιματιστικά. Το κόστος θερμικής ενέργειας με χρήση αντλιών θερμότητας είναι έως 60% χαμηλότερο του αντίστοιχου κόστους του λέβητα πετρελαίου.

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η απόδοση της αντλίας θερμότητας διαφοροποιείται από την εξωτερική θερμοκρασία και γι’ αυτό το κόστος της θερμικής ενέργειας αλλάζει ανάλογα με τη ζώνη στην οποία κατατάσσεται η περιοχή. Γενικά, όσο πιο ορεινή είναι η περιοχή τόσο η οικονομικότητα περιορίζεται σε σχέση με το λέβητα πετρελαίου.

Η ελληνική επικράτεια χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες, από την Α που ορίζεται ως θερμότερη έως τη Δ που ορίζεται ως ψυχρότερη. Η αμέσως οικονομικότερη τεχνολογία είναι αυτή του λέβητα βιομάζας (pellet). Το κόστος θερμικής ενέργειας είναι κατά 42% χαμηλότερο του πετρελαίου θέρμανσης και αντιστοιχεί σε 0,086 €/kWhth. Ακολουθεί το ενεργειακό τζάκι με χαμηλότερο κόστος κατά 30% έναντιtου πετρελαίου και κόστος θερμικής ενέργειας στα 0,103€/kWhth έναντι 0,148€/kWhth του πετρελαίου. Οι λέβητες φυσικού αερίου συμπύκνωσης (που αξιοποιούν και τη θερμότητα των καυσίμων) και ο παραδοσιακός λέβητας φυσικού αερίου έχουν κόστος 36,3% και 28,48% αντίστοιχα χαμηλότερο από αυτό του λέβητα πετρελαίου.

Αντίθετα τις πιο ακριβές λύσεις αποτελούν το ανοιχτό τζάκι και ο ηλεκτρικός λέβητας με κόστος 39,12% και 36,29% αντίστοιχα μεγαλύτερο έναντι του λέβητα πετρελαίου. Το πλήρες κείμενο της μελέτης καθώς και τις παραδοχές βάσει των οποίων έγιναν οι υπολογισμοί μπορείτε να τα βρείτε στο www.ypeka.gr.