Τηλέφωνο: 26510 78048 Email: [email protected]
 • ΚΥΡΙΑΖΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.
  Η εταιρεία μας είναι Ανώνυμη Κατασκευαστική Εταιρεία, ιδρυθείσα τον Ιανουάριο του 2002.
  Κατέχει πτυχίο Δευτέρας τάξεως στο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ (συμμετοχή σε έργα μέχρι
  1,5 εκατομμυρίων ευρώ ανά κατηγορία), για έργα Οικοδομικά, Η/Μ, Υδραυλικά, Οδοποιίας,
  Βιομηχανικά, Ενεργειακά και Λιμενικά.
 • αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει σφαιρικά την ανάγκη κάθε πελάτη για ένα ιδανικό,.
  υγιεινό περιβάλλον: μελετά τις παραμέτρους κάθε χώρου, φροντίζει για την επιλογή .
  των κατάλληλων συστημάτων και εγγυάται την ορθή εγκατάστασή τους. .
  Aποτελεσματικότητα
 • Επιγραμματικά κάποια από τα έργα που έχουμε υλοποιήσει
  Δείτε τα έργα μας

Committed to superior quality and results


Στελεχωση εταιρειας

Ένα Πολιτικό Μηχανικό
Ένα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
Ένα Τεχνολόγο Δομικών Έργων
Ένα Τεχνολόγο Μηχανολόγο
Τεχνολόγο Ηλεκτρολόγο
Μια υπάλληλο γραφείου
                                                  Δείτε Περισσότερα

Τα έργα μας

Δείτε κάποια από τα έργα μας                                                                                                                                                                                                                                                       

Δείτε Περισσότερα

Κατασκευαστικο μερος

Η εταιρεία στοχεύει τόσο στα ιδιωτικά όσο και στα δημόσια έργα. Άμεση προτεραιότητα μας είναι η πιστοποίηση μας κατά ISO 9001 έτσι ώστε η υπηρεσία που προσφέρουμε να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον πελάτη μας....

Δείτε Περισσότερα

Ο σκοπός μας

Προϋπήρχε από το 1992 σαν μελετητική και από το 1994 σαν ατομική εργοληπτική και κατασκευαστική επιχείρηση του ιδρυτή της κ. Κων/νου Κυριαζή, σημερινού Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και κυρίου μετόχου της....

Δείτε Περισσότερα